Back to List

Strangler%20fish
ピラニアン(DQIV)

-Related Monsters-
Bangler, Dangler Fish, Mangler fish, Zapangler,

Japan Release Date NA Release Date Game Sprite English Name Japanese Name
2001   Dragon Quest IV PSX (dq4psx) Monster Sprite: Strangler fish Strangler fish ピラニアン(DQIV)
2007 2008 Dragon Quest IV DS (dq4ds) Monster Sprite: Strangler fish Strangler fish ピラニアン(DQIV)
2013 2016 Dragon Quest VII 3DS (dq73ds) Monster Sprite: Strangler fish Strangler fish ピラニアン(DQIV)