Dragon Quest III SNES/SFC Mini Medal Locations

Medal Location 001Medal Location 001
Medal Location 002Medal Location 002
Medal Location 003Medal Location 003
Medal Location 004Medal Location 004
Medal Location 005Medal Location 005
Medal Location 006Medal Location 006
Medal Location 007Medal Location 007
Medal Location 008Medal Location 008
Medal Location 009Medal Location 009
Medal Location 010Medal Location 010
Medal Location 011Medal Location 011
Medal Location 012Medal Location 012
Medal Location 013Medal Location 013
Medal Location 014Medal Location 014
Medal Location 015Medal Location 015
Medal Location 016Medal Location 016
Medal Location 017Medal Location 017
Medal Location 018Medal Location 018
Medal Location 019Medal Location 019
Medal Location 020Medal Location 020
Medal Location 021Medal Location 021
Medal Location 022Medal Location 022
Medal Location 023Medal Location 023
Medal Location 024Medal Location 024
Medal Location 025Medal Location 025
Medal Location 026Medal Location 026
Medal Location 027Medal Location 027
Medal Location 028Medal Location 028
Medal Location 029Medal Location 029
Medal Location 030Medal Location 030
Medal Location 030Medal Location 030
Medal Location 031Medal Location 031
Medal Location 032Medal Location 032
Medal Location 033Medal Location 033
Medal Location 034Medal Location 034
Medal Location 035Medal Location 035
Medal Location 036Medal Location 036
Medal Location 037Medal Location 037
Medal Location 038Medal Location 038
Medal Location 039Medal Location 039
Medal Location 040Medal Location 040
Medal Location 041Medal Location 041
Medal Location 042Medal Location 042
Medal Location 043Medal Location 043
Medal Location 044Medal Location 044
Medal Location 045Medal Location 045
Medal Location 046Medal Location 046
Medal Location 047Medal Location 047
Medal Location 048Medal Location 048
Medal Location 049Medal Location 049
Medal Location 050Medal Location 050
Medal Location 051Medal Location 051
Medal Location 052Medal Location 052
Medal Location 053Medal Location 053
Medal Location 054Medal Location 054
Medal Location 055Medal Location 055
Medal Location 056Medal Location 056
Medal Location 057Medal Location 057
Medal Location 058Medal Location 058
Medal Location 059Medal Location 059
Medal Location 060Medal Location 060
Medal Location 061Medal Location 061
Medal Location 062Medal Location 062
Medal Location 063Medal Location 063
Medal Location 064Medal Location 064
Medal Location 065Medal Location 065
Medal Location 066Medal Location 066
Medal Location 067Medal Location 067
Medal Location 068Medal Location 068
Medal Location 069Medal Location 069
Medal Location 070Medal Location 070
Medal Location 071Medal Location 071
Medal Location 072Medal Location 072
Medal Location 073Medal Location 073
Medal Location 074Medal Location 074
Medal Location 075Medal Location 075
Medal Location 076Medal Location 076
Medal Location 077Medal Location 077
Medal Location 078Medal Location 078
Medal Location 079Medal Location 079
Medal Location 080Medal Location 080
 
 
5 Medal Reward5 Medal Reward
10 Medal Reward10 Medal Reward
20 Medal Reward20 Medal Reward
30 Medal Reward30 Medal Reward
35 Medal Reward35 Medal Reward
50 Medal Reward50 Medal Reward
60 Medal Reward60 Medal Reward
70 Medal Reward70 Medal Reward
80 Medal Reward80 Medal Reward